Železnice

 

Železnice

Nabízíme elektroinstalační práce na určeném drážním zařízení včetně možnosti oprav SEE i SSZT.

Připravujete rekonstrukci, nebo stavbu nového železničního spojení? Nabízíme Vám široké spektrum našich činností.

Nabízíme:

 • venkovní vedení elektrické energie
 • kabelová vedení kladená do země
 • výkopy a pokládky dálkových kabelů a kabelů sdělovacích a zabezpečovacích, včetně spojek
 • výstavbu rozhlasových systémů v železničních stanicích a zastávkách
 • výstavbu výstražníků a přejezdových systémů
 • výstavbu a rekonstrukci trafostanic
 • náhradní trafostanice, ale i pouze trafa, včetně dovozu a montáže
 • náhradní zdroje dieselagregátů včetně dovozu a montáže
 • odbornou správu a údržbu trafostanic a rozvoden včetně revizí
 • pohotovostní služby
 • montážní opravy určených elektrických zařízení pro Správu železničních dopravních cest
 • spojky a koncovky NN, VN
 • NN a osvětlení v železničních stanicích a zastávkách
 • dálkové ovládání úsekových odpojovačů
 • elektrický ohřev výměn
 • elektrická předtápěcí zařízení
 • kamerové systémy
 • projektové činnosti
 • drobné a střední stavební práce
 • kvalifikovaný technický dozor po celou dobu stavby
 • vypracovaní dokumentace skutečného provedení stavby
 • opravné práce pro Správu elektrotechniky a energetiky i Správu sdělovací a zabezpečovací techniky
 • dálkové odečty spotřeb energií
 • automatizaci provozu energetických sítí, včetně ostrovních provozů
 • měření kvality napájení v síti
 • projekční a auditorskou činnost.
 

© evocati, s.r.o. | Webdesign by Lewest.cz