Průmysl a firmy

 

PRŮMYSL A FIRMY

Poskytujeme elektroinstalační práce pro výstavbu a rekonstrukce průmyslových podniků i pro malé živnostníky, včetně údržbových prací.

Svěřte kompletní elektromontážní práce do rukou odborníků. Dodáváme průmyslové elektroinstalace pro výrobní, logistické a komerční areály, ale také pro malé firmy a živnostníky.

Nabízíme komplexní přístup zahrnující zpracování projektové a realizační dokumentace, jednání s distribučními společnostmi (ČEZ, E.ON, PRE), samotnou realizaci všech elektroprací, včetně jejich údržby a záložních zdrojů energie.

Nabízíme:

Dodavatelské a elektromontážní práce:

 • domovní rozvody a elektroinstalace
 • venkovní vedení elektrické energie
 • revize elektroinstalací.

Poradenství v energetice:

 • vypracování studií proveditelnosti elektroprojektů
 • energetické štítky budov
 • analýzu otopných soustav a zdrojů tepla.

Inženýring v energetické výstavbě:

 • zajištění územního rozhodnutí pro Váš projekt
 • zajištění stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby
 • kvalifikovaný technický dozor po dobu stavby
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • řešení problematiky dálkových odečtů spotřeb energií.

Projekce energetických zařízení:

 • vybudování trafostanic a rozvoden VN
 • lokální distribuční soustavy VN, VVN
 • rozvody nízkého napětí.

Projekty pro hospodaření s energií:

 • měření odběru a kvality elektrické energie
 • optimalizaci vytápění a větrání
 • profylaktické prohlídky energetického zařízení
 • termografická měření (termokamerou).

Pronájem trafostanic a dieselagregátů:

 • odbornou správu a údržbu trafostanic včetně revizí
 • odbornou správu a údržbu rozvoden včetně revizí.

Projektovou dokumentaci pro různé stupně řízení:

 • pro stavební povolení
 • pro územní řízení
 • vytvoření protokolu vnějších vlivů
 • realizační projekty.

Výkopové a terénní úpravy pro elektromontážní práce.

 

© evocati, s.r.o. | Webdesign by Lewest.cz