Města a obce

 

Města a obce

Provádíme výstavbu a údržbu veřejného osvětlení a jiné elektromontážní práce pro města a obce.

Plánujete výstavbu, rekonstrukci veřejného osvětlení, nebo potřebujete jiné elektromontážní práce ve Vašem městě či obci? Obraťte se na naši společnost! Máme odborné zkušenosti podložené dlouholetou praxí a mnoha projekty. Mezi naše reference patří například výstavba veřejného osvětlení v ulici Generála Píky, nebo rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti Máj v Českých Budějovicích.

Nabízíme:

Dodavatelské a elektromontážní práce:

 • venkovní vedení elektrické energie
 • kabelová vedení kladená do země
 • přeložky vedení NN a VN
 • dodávku, montáž a optimalizaci veřejného osvětlení
 • pravidelnou údržbu, opravy a revize.

Poradenství v energetice:

 • zpracování auditů
 • vypracování studií proveditelnosti elektroprojektů.

Inženýring v energetické výstavbě:

 • zajištění územního rozhodnutí pro Váš projekt
 • zajištění stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby
 • kvalifikovaný technický dozor po dobu stavby
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • řešení problematiky dálkových odečtů spotřeb energií
 • automatizaci provozu energetických síti, včetně ostrovních provozů
 • měření kvality napájení v síti.

Projekci energetických zařízení:

 • vybudování trafostanic a rozvoden VN
 • lokální distribuční soustavy VN, VVN
 • rozvody nízkého napětí
 • přeložky kabelového vedení VN
 • veřejné osvětlení pro městské prostory.

Projekty pro hospodaření s energií:

 • měření odběru a kvality elektrické energie
 • optimalizaci vytápění a větrání
 • zhotovení energetického průkazu budovy
 • profylaktické prohlídky energetického zařízení
 • termografická měření (termokamerou).

Pronájem trafostanic a dieselagregátů:

 • odbornou správu a údržbu trafostanic včetně revizí
 • odbornou správu a údržbu rozvoden včetně revizí.

Projektovou dokumentaci pro různé stupně řízení:

 • pro stavební povolení
 • pro územní řízení
 • vytvoření protokolu vnějších vlivů
 • realizační projekty.

Výkopové a terénní úpravy pro elektromontážní práce.

 

© evocati, s.r.o. | Webdesign by Lewest.cz